Dag Clepper, je hebt het verhuur stappenplan niet volledig voltooid, klik hier om verder te gaan.

Dag Clepper, je hebt het verkoop stappenplan niet volledig voltooid, klik hier om verder te gaan.

Vragen?
Start chat

Vastgoedcoach veroordeeld door ondernemingsrechtbank

Donderdag 18 Februari 2021

Vastgoedcoach veroordeeld door ondernemingsrechtbank

De ondernemingsrechtbank van Luik heeft een vennootschap die zich als vastgoedcoach profileert veroordeeld wegens inbreuken op de eerlijke marktpraktijken. De veroordeling kwam er na een dagvaarding van het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). Dat verdient een woordje uitleg.

Wie is de vastgoedcoach?

Al ooit gehoord van de vastgoedcoach of vastgoedjager? Hij beschouwt zichzelf als consultant en neemt geen vastgoed op in zijn portefeuille. Kopers ondersteunen en adviseren, daar blijft het bij. In theorie is hij dus geen concurrentie voor de vastgoedmakelaar.

Helaas opereren sommigen in de schemerzone. En dat is jammer, want als tussenpersoon bij vastgoedtransacties wordt de vastgoedcoach een makelaar en moet hij BIV-erkend zijn en voldoen aan de wettelijke voorwaarden van het beroep.

Wat was de werkelijke activiteit?

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank merkte op dat de activiteit van vastgoedcoach aan geen enkele wettelijke definitie beantwoordt. Het was dan ook zaak om de werkelijk uitgeoefende activiteit vast te stellen. Vervolgens kon worden bepaald of de activiteit onder het beroep van vastgoedmakelaar valt (Wet 11 februari 2013).

Meer dan louter prospectie

In dit geval kondigde de vastgoedcoach (en niet de eigenaar) de verkoop of verhuur aan. En de eigendommen stonden ook op de website en facebookpagina van de vastgoedcoach. Die laatste zou volgens de advertentie contact opnemen met de eigenaar voor geïnteresseerden.

Uit de controles van het BIV bleek ook dat de vastgoedcoach in het Luikse actief zocht naar vastgoed voor haar cliënten (kopers of huurders). Zo’n prospectie gaat verder dan advies geven en valt onder de makelaarsactiviteit. Er werden trouwens ook bezoeken georganiseerd samen met de vastgoedcoach. En die laatste verleende ook beslissende bijstand bij de uitvoering van de verkoop- of huurovereenkomsten.

Inbreuk op eerlijke marktpraktijken

De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Luik oordeelde dan ook dat de handelswijze van deze vastgoedcoach in strijd is met de Wet van 11 februari 2013 die het beroep van vastgoedmakelaar beschermt. Besluit? Een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken.

De vastgoedcoach moest haar activiteiten meteen staken tot ze haar situatie had geregulariseerd met een BIV-erkenning of andere vergunning. Dat betekent dat ze ook alle vastgoedreclame moet verwijderen. Anders riskeert ze een dwangsom van 5.000 euro per overtreding en per dag vertraging.

(Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Luik, zetelend zoals in kort geding, d.d. 4 december 2020)

Bekijk meer blogberichten