Dag Clepper, je hebt het verhuur stappenplan niet volledig voltooid, klik hier om verder te gaan.

Dag Clepper, je hebt het verkoop stappenplan niet volledig voltooid, klik hier om verder te gaan.

Vragen?
Start chat

Asbestdossier Vlaanderen: wanneer verplicht?

Dinsdag 18 Mei 2021

Asbestdossier Vlaanderen: wanneer verplicht?

Veel gebouwen in Vlaanderen bevatten nog altijd asbest. Het werd eind jaren ’90 verwerkt in bouwmaterialen omwille van zijn brandwerende en isolerende eigenschappen of als wapening in cement.

Helaas is asbest gevaarlijk voor de gezondheid. De Vlaamse (en federale) overheid proberen daarom het bestaande asbest in kaart te brengen. Werkgevers zijn al langer verplicht om een asbestinventaris op te stellen onder bepaalde omstandigheden. Sinds 2022 moeten ook particulieren een asbestattest (laten) opstellen bij de verkoop van een oud pand.

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is wat het zegt: een inventaris van het aanwezige asbest in een gebouw of werkzone. Hij staat beschreven in de federale arbeidswetgeving en wordt opgesteld door een expert na inspectie van de onderdelen en materialen in een gebouw.

Naast een oplijsting van het asbest bevat het document ook telkens een advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Asbestinventaris: voor wie verplicht?

Werkgevers zijn in ons land zijn sinds 1995 verplicht om een asbestinventaris te laten opmaken voor gebouwen waarin personeel werkt. De verplichting geldt voor alle bouwjaren sinds 1995, maar ook voor …

  • Scholen
  • Crèches
  • Gemeentegebouwen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een destructieve en niet-destructieve asbestinventaris.

Destructieve asbestinventaris

Zoals het woord het zegt wordt deze inventaris opgemaakt voor onderhouds- of renovatiewerken of een sloop van het gebouw. Wat staat erin?

  • Rechtstreeks waarneembare materialen
  • Ingesloten materialen die tijdens de werken/sloop kunnen blootliggen

Bedoeling is om het asbest te verwijderen zodat werkmannen er niet mee in aanraking komen en dat het niet bij het sloopafval terecht komt.

De verplichting geldt ook voor werkgevers die hun werknemers renovatie- of sloopwerken bij particulieren of derden laten uitvoeren. Een vorm van preventie, zeg maar.

Niet-destructieve asbestinventaris

Deze inventaris beschrijft alleen de asbestbronnen die een risico vormen bij het dagelijks gebruik door werknemers. De inspectie vindt plaats zonder beschadigingen, tenzij om een staal te nemen.

De werkgever mag zelf een attest opmaken, maar in de praktijk doet hij meestal een beroep op een deskundige.

Wat als het gebouw asbest bevat? Dan moet de werkgever een beheerprogramma opmaken dat elk jaar een update krijgt.

Vanaf 2022 (verplicht) asbestattest in Vlaanderen

Vanaf 23 november 2022 wordt in Vlaanderen het asbestattest verplicht bij de verkoop van panden ouder dan 2001. Ook woningen. Op die manier weet de koper waar het asbest zich bevindt.

Een asbestattest wordt alleen opgesteld door een gecertificeerd deskundige inventarisatie, zo bepaalt de Vlaamse milieuwetgeving, en dient beschikbaar te zijn vóór ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. In geval de verkochte woning wordt verhuurd dient de verhuurder een kopie te bezorgen aan de huurder.

Vanaf 2032 geldt de verplichting voor alle gebouweigenaren, ongeacht het bouwjaar.

Meer weten over de verplichting voor jouw pand? Of meteen een asbestinventaris of asbestattest laten opmaken door een derde partij? We luisteren graag naar jouw verhaal bij een heerlijke kop koffie.

Bekijk meer blogberichten