Dag Clepper, je hebt het verhuur stappenplan niet volledig voltooid, klik hier om verder te gaan.

Dag Clepper, je hebt het verkoop stappenplan niet volledig voltooid, klik hier om verder te gaan.

Vragen?
Start chat

Contact

Laat ons een bericht na

Clepper is een initiatief van CLEPPER BV, RPR Gent, BTW BE0750.478.706
Rekeningnummer KBC BE52 7360 6989 2709 (KREDBEBB) - derdenrekening KBC BE76 7330 5813 8695 (KREDBEBB)

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 509 975 gevestigd te België. Onderhevig aan de deontologische code van het BIV.
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel. 
Verzekering beroepsaansprakelijkheid en borgstelling (NV AXA polisnr. 730.390.160).